iPhoto iPhoto Help
Kleuren van een foto verbeteren

WAARSCHUWING: Als u de kleuren van een foto bewerkt, wordt de foto niet alleen in de fotobibliotheek gewijzigd, maar in elk album waarin de foto voorkomt. Als u een foto slechts in één album wilt bewerken, maakt u een kopie van de foto door deze te dupliceren. De kopie kunt u vervolgens bewerken. Klik op 'Meer informatie' als u meer wilt weten over het dupliceren van foto's.

Om de kleuren van een foto te verbeteren, gaat u als volgt te werk:
1Selecteer de foto.
2Klik op de knop 'Bewerk'.
3Klik op de knop 'Verbeter' in het bewerkpaneel.
 
De knop 'Verbeter'

Klik meerdere malen op deze knop om de kleuren verder te verbeteren.

Nadat u de kleuren van een foto hebt verbeterd, kunt u op de Control-toets drukken om de verbeterde foto te vergelijken met de vorige versie.

Als u niet tevreden bent over de aangebrachte wijzigingen, kunt u de laatste wijziging ongedaan maken door het commando 'Herstel foto verbeteren' uit het Wijzig-menu te kiezen. U kunt de originele versie van de foto ook herstellen door 'Terug naar origineel' uit het Archief-menu te kiezen.

Meer informatie